بورس کوین
تحلیلگر ، سرمایه گذار و فعال بازار سرمایه و رمزارز

سیگنال نوسانگیری روزانه اتریوم 14 اسفند-بازار فیوچرز

سیگنال نوسانگیری روزانه اتریوم 14 اسفند-بازار فیوچرز نمودار تحلیل تکنیکال و سیگنال اتریوم در بازه روزانه، قیمت ... با قدرت از مقاومت ... $ عبور کرد و انتظار می رود بازار در چند روز آینده در شرایط…
ادامه مطلب ...

تحلیل تکنیکال شاخص توتال 14 اسفند

تحلیل تکنیکال شاخص توتال 14 اسفند شاخص توتال ارزش کلی بازار، شامل تمام توکن ها و کوئین ها از جمله بیت‌کوین و دیگر آلت کوین‌ها را نشان می‌دهد. نمودار تکنیکال شاخص توتال در بازه روزانه، شاخص در…
ادامه مطلب ...

سیگنال نوسانگیری روزانه اتریوم 30 بهمن-بازار فیوچرز

سیگنال نوسانگیری روزانه اتریوم 30 بهمن-بازار فیوچرز نمودار تحلیل تکنیکال و سیگنال اتریوم در بازه روزانه، قیمت ... با قدرت از مقاومت ... $ عبور کرد و انتظار می رود بازار در چند روز آینده در شرایط…
ادامه مطلب ...

سیگنال نوسانگیری روزانه اتریوم 29 بهمن-بازار فیوچرز

سیگنال نوسانگیری روزانه اتریوم 29 بهمن-بازار فیوچرز نمودار تحلیل تکنیکال و سیگنال اتریوم در بازه روزانه، قیمت ... با قدرت از مقاومت ... $ عبور کرد و انتظار می رود بازار در چند روز آینده در شرایط…
ادامه مطلب ...

سیگنال نوسانگیری بیتکوین 29 بهمن-بازار فیوچرز

سیگنال نوسانگیری بیتکوین 29 بهمن-بازار فیوچرز برای دیدن نموار تکنیکال کلیک کنید نمودار تحلیل تکنیکال بیتکوین در بازه روزانه، قیمت در ادامه رشد 19 روزه خود، روز گذشته با قدرت از مقاومت ... $…
ادامه مطلب ...

سیگنال نوسانگیری بیتکوین 27 بهمن-بازار فیوچرز

سیگنال نوسانگیری بیتکوین 27 بهمن-بازار فیوچرز برای دیدن نموار تکنیکال کلیک کنید نمودار تحلیل تکنیکال بیتکوین در بازه روزانه، قیمت در ادامه رشد 19 روزه خود، روز گذشته با قدرت از مقاومت ... $…
ادامه مطلب ...

سیگنال نوسانگیری روزانه اتریوم 28 بهمن-بازار فیوچرز

سیگنال نوسانگیری روزانه اتریوم 28 بهمن-بازار فیوچرز نمودار تحلیل تکنیکال و سیگنال اتریوم در بازه روزانه، قیمت ... با قدرت از مقاومت ... $ عبور کرد و انتظار می رود بازار در چند روز آینده در شرایط…
ادامه مطلب ...

سیگنال نوسانگیری بیتکوین 28 بهمن-بازار فیوچرز

سیگنال نوسانگیری بیتکوین 28 بهمن-بازار فیوچرز برای دیدن نموار تکنیکال کلیک کنید نمودار تحلیل تکنیکال بیتکوین در بازه روزانه، قیمت در ادامه رشد 19 روزه خود، روز گذشته با قدرت از مقاومت ... $…
ادامه مطلب ...

سیگنال نوسانگیری روزانه اتریوم 27 بهمن-بازار فیوچرز

سیگنال نوسانگیری روزانه اتریوم 27 بهمن-بازار فیوچرز نمودار تحلیل تکنیکال و سیگنال اتریوم در بازه روزانه، قیمت ... با قدرت از مقاومت ... $ عبور کرد و انتظار می رود بازار در چند روز آینده در شرایط…
ادامه مطلب ...