بورس کوین
مرجع خبری، آموزشی و تحلیلی بازار رمزارز
Bitcoin
$38,575.51
+902.28
Ethereum
$2,089.46
+54.01
Litecoin
$71.49
+2.2
DigitalCash
$30.38
+0.54
Monero
$171.30
+2.7
Nxt
$0.00
0
Ethereum Classic
$19.02
+0.44
Dogecoin
$0.08
0

ثبت نام / Sign Up