بورس کوین
مرجع خبری، آموزشی و تحلیلی بازار رمزارز
Bitcoin
$38,850.64
+1101.18
Ethereum
$2,092.55
+46.39
Litecoin
$71.65
+2.24
DigitalCash
$30.37
+0.35
Monero
$171.84
+2.32
Nxt
$0.00
0
Ethereum Classic
$18.98
+0.4
Dogecoin
$0.08
0