بورس کوین
مرجع خبری، آموزشی و تحلیلی بازار رمزارز
Bitcoin
$26,294.13
+39.81
Ethereum
$1,587.57
+6.81
Litecoin
$64.34
+0.77
DigitalCash
$26.91
+0.53
Monero
$144.39
+0.62
Nxt
$0.00
0
Ethereum Classic
$15.21
+0.12
Dogecoin
$0.06
0