بورس کوین
تحلیلگر ، سرمایه گذار و فعال بازار سرمایه و رمزارز
مرور رده

اتریوم

سیگنال نوسانگیری اتریوم 23 اردیبهشت-بازار اسپات

سیگنال نوسانگیری اتریوم 23 اردیبهشت-بازار اسپات برای دیدن نموار تکنیکال کلیک کنید نمودار تحلیل تکنیکال اتریوم در بازه روزانه، قیمت در ادامه رشد 19 روزه خود، روز گذشته با قدرت از مقاومت ... $…
ادامه مطلب ...

سیگنال نوسانگیری روزانه اتریوم 23 اردیبهشت-بازار فیوچرز

سیگنال نوسانگیری روزانه اتریوم 23 اردیبهشت-بازار فیوچرز نمودار تحلیل تکنیکال و سیگنال اتریوم در بازه روزانه، قیمت ... با قدرت از مقاومت ... $ عبور کرد و انتظار می رود بازار در چند روز آینده در…
ادامه مطلب ...

سیگنال نوسانگیری روزانه اتریوم 6 اردیبهشت-بازار فیوچرز

سیگنال نوسانگیری روزانه اتریوم 6 اردیبهشت-بازار فیوچرز نمودار تحلیل تکنیکال و سیگنال اتریوم در بازه روزانه، قیمت ... با قدرت از مقاومت ... $ عبور کرد و انتظار می رود بازار در چند روز آینده در…
ادامه مطلب ...

سیگنال نوسانگیری اتریوم 6 اردیبهشت-بازار اسپات

سیگنال نوسانگیری اتریوم 6 اردیبهشت-بازار اسپات برای دیدن نموار تکنیکال کلیک کنید نمودار تحلیل تکنیکال اتریوم در بازه روزانه، قیمت در ادامه رشد 19 روزه خود، روز گذشته با قدرت از مقاومت ... $…
ادامه مطلب ...

سیگنال نوسانگیری روزانه اتریوم 15 اسفند-بازار فیوچرز

سیگنال نوسانگیری روزانه اتریوم 15 اسفند-بازار فیوچرز نمودار تحلیل تکنیکال و سیگنال اتریوم در بازه روزانه، قیمت ... با قدرت از مقاومت ... $ عبور کرد و انتظار می رود بازار در چند روز آینده در شرایط…
ادامه مطلب ...

سیگنال نوسانگیری اتریوم 14 اسفند-بازار اسپات

سیگنال نوسانگیری اتریوم 14 اسفند-بازار اسپات برای دیدن نموار تکنیکال کلیک کنید نمودار تحلیل تکنیکال اتریوم در بازه روزانه، قیمت در ادامه رشد 19 روزه خود، روز گذشته با قدرت از مقاومت ... $…
ادامه مطلب ...

سیگنال نوسانگیری روزانه اتریوم 14 اسفند-بازار فیوچرز

سیگنال نوسانگیری روزانه اتریوم 14 اسفند-بازار فیوچرز نمودار تحلیل تکنیکال و سیگنال اتریوم در بازه روزانه، قیمت ... با قدرت از مقاومت ... $ عبور کرد و انتظار می رود بازار در چند روز آینده در شرایط…
ادامه مطلب ...