بورس کوین
تحلیلگر ، سرمایه گذار و فعال بازار سرمایه و رمزارز
مرور رده

اشتراک طلایی-بازار فیوچرز

سیگنال نوسانگیری روزانه اتریوم 24 اردیبهشت-بازار فیوچرز

سیگنال نوسانگیری روزانه اتریوم 24 اردیبهشت-بازار فیوچرز نمودار تحلیل تکنیکال و سیگنال اتریوم در بازه روزانه، قیمت ... با قدرت از مقاومت ... $ عبور کرد و انتظار می رود بازار در چند روز آینده در…
ادامه مطلب ...

تحلیل تکنیکال شاخص توتال 24 اردیبهشت

تحلیل تکنیکال شاخص توتال 24 اردیبهشت شاخص توتال ارزش کلی بازار، شامل تمام توکن ها و کوئین ها از جمله بیت‌کوین و دیگر آلت کوین‌ها را نشان می‌دهد. تحلیل تکنیکال شاخص TOTAL نمودار تکنیکال…
ادامه مطلب ...

سیگنال نوسانگیری بیت کوین 23 اردیبهشت-بازار فیوچرز

سیگنال نوسانگیری بیت کوین 23 اردیبهشت-بازار فیوچرز برای دیدن نموار تکنیکال کلیک کنید نمودار تحلیل تکنیکال بیتکوین در بازه روزانه، قیمت در ادامه رشد 19 روزه خود، روز گذشته با قدرت از مقاومت ...…
ادامه مطلب ...

سیگنال نوسانگیری روزانه اتریوم 23 اردیبهشت-بازار فیوچرز

سیگنال نوسانگیری روزانه اتریوم 23 اردیبهشت-بازار فیوچرز نمودار تحلیل تکنیکال و سیگنال اتریوم در بازه روزانه، قیمت ... با قدرت از مقاومت ... $ عبور کرد و انتظار می رود بازار در چند روز آینده در…
ادامه مطلب ...

سیگنال نوسانگیری بیت کوین 6 اردیبهشت-بازار فیوچرز

سیگنال نوسانگیری بیت کوین 6 اردیبهشت-بازار فیوچرز برای دیدن نموار تکنیکال کلیک کنید نمودار تحلیل تکنیکال بیتکوین در بازه روزانه، قیمت در ادامه رشد 19 روزه خود، روز گذشته با قدرت از مقاومت ...…
ادامه مطلب ...

سیگنال نوسانگیری روزانه اتریوم 6 اردیبهشت-بازار فیوچرز

سیگنال نوسانگیری روزانه اتریوم 6 اردیبهشت-بازار فیوچرز نمودار تحلیل تکنیکال و سیگنال اتریوم در بازه روزانه، قیمت ... با قدرت از مقاومت ... $ عبور کرد و انتظار می رود بازار در چند روز آینده در…
ادامه مطلب ...

بروزرسانی تحلیل شاخص توتال، 2 و 3

تحلیل تکنیکال شاخص توتال 6 اردیبهشت شاخص توتال ارزش کلی بازار، شامل تمام توکن ها و کوئین ها از جمله بیت‌کوین و دیگر آلت کوین‌ها را نشان می‌دهد. نمودار تکنیکال شاخص توتال در بازه روزانه، شاخص…
ادامه مطلب ...

سیگنال نوسانگیری روزانه اتریوم 15 اسفند-بازار فیوچرز

سیگنال نوسانگیری روزانه اتریوم 15 اسفند-بازار فیوچرز نمودار تحلیل تکنیکال و سیگنال اتریوم در بازه روزانه، قیمت ... با قدرت از مقاومت ... $ عبور کرد و انتظار می رود بازار در چند روز آینده در شرایط…
ادامه مطلب ...

سیگنال نوسانگیری روزانه اتریوم 14 اسفند-بازار فیوچرز

سیگنال نوسانگیری روزانه اتریوم 14 اسفند-بازار فیوچرز نمودار تحلیل تکنیکال و سیگنال اتریوم در بازه روزانه، قیمت ... با قدرت از مقاومت ... $ عبور کرد و انتظار می رود بازار در چند روز آینده در شرایط…
ادامه مطلب ...