بورس کوین
مرجع خبری، آموزشی و تحلیلی بازار رمزارز
Bitcoin
$62,401.55
+477.56
Ethereum
$3,442.67
+14.76
Litecoin
$91.20
-0.68
DigitalCash
$37.93
+1.92
Monero
$145.90
+2.79
Nxt
$0.00
0
Ethereum Classic
$33.33
+0.44
Dogecoin
$0.14
0