بورس کوین
مرجع خبری، آموزشی و تحلیلی بازار رمزارز
Bitcoin
$62,401.55
+477.56
Ethereum
$3,442.67
+14.76
Litecoin
$91.20
-0.68
DigitalCash
$37.93
+1.92
Monero
$145.90
+2.79
Nxt
$0.00
0
Ethereum Classic
$33.33
+0.44
Dogecoin
$0.14
0
مرور دسته

بیت کوین

سیگنال نوسانگیری بیت کوین 16 آبان-بازار فیوچرز

سیگنال نوسانگیری بیت کوین 16 آبان-بازار فیوچرز برای دیدن نموار تکنیکال کلیک کنید نمودار تحلیل تکنیکال بیت کوین در بازه روزانه، قیمت در ادامه رشد 19 روزه خود، روز گذشته با قدرت از مقاومت ... $…
ادامه مطلب ...

سیگنال نوسانگیری بیت کوین 14 آبان- بازار اسپات

سیگنال نوسانگیری بیت کوین 14 آبان- بازار اسپات برای دیدن نموار تکنیکال کلیک کنید نمودار تحلیل تکنیکال بیت کوین در بازه روزانه، قیمت در ادامه رشد 19 روزه خود، روز گذشته با قدرت از مقاومت ...…
ادامه مطلب ...

سیگنال نوسانگیری بیت کوین 7 آبان- بازار اسپات

سیگنال نوسانگیری بیت کوین 7 آبان- بازار اسپات برای دیدن نموار تکنیکال کلیک کنید نمودار تحلیل تکنیکال بیت کوین در بازه روزانه، قیمت در ادامه رشد 19 روزه خود، روز گذشته با قدرت از مقاومت ... $…
ادامه مطلب ...

سیگنال نوسانگیری بیت کوین 25 شهریور-بازار فیوچرز

سیگنال نوسانگیری بیت کوین 25 شهریور-بازار فیوچرز برای دیدن نموار تکنیکال کلیک کنید نمودار تحلیل تکنیکال بیت کوین در بازه روزانه، قیمت در ادامه رشد 19 روزه خود، روز گذشته با قدرت از مقاومت ...…
ادامه مطلب ...

سیگنال نوسانگیری بیت کوین 24 شهریور-بازار فیوچرز

سیگنال نوسانگیری بیت کوین 24 شهریور-بازار فیوچرز برای دیدن نموار تکنیکال کلیک کنید نمودار تحلیل تکنیکال بیت کوین در بازه روزانه، قیمت در ادامه رشد 19 روزه خود، روز گذشته با قدرت از مقاومت ...…
ادامه مطلب ...

سیگنال نوسانگیری بیت کوین 23 شهریور- بازار اسپات

سیگنال نوسانگیری بیت کوین 23 شهریور- بازار اسپات برای دیدن نموار تکنیکال کلیک کنید نمودار تحلیل تکنیکال بیت کوین در بازه روزانه، قیمت در ادامه رشد 19 روزه خود، روز گذشته با قدرت از مقاومت…
ادامه مطلب ...

خدمات بورس کوین در یک نگاه

سیگنال نوسانگیری بیت کوین 19 مرداد-بازار فیوچرز

سیگنال نوسانگیری بیت کوین 19 مرداد-بازار فیوچرز برای دیدن نموار تکنیکال کلیک کنید نمودار تحلیل تکنیکال بیت کوین در بازه روزانه، قیمت در ادامه رشد 19 روزه خود، روز گذشته با قدرت از مقاومت ... $…
ادامه مطلب ...

سیگنال نوسانگیری بیت کوین 19مرداد-بازار اسپات

سیگنال نوسانگیری بیت کوین 19مرداد-بازار اسپات برای دیدن نموار تکنیکال کلیک کنید نمودار تحلیل تکنیکال بیت کوین در بازه روزانه، قیمت در ادامه رشد 19 روزه خود، روز گذشته با قدرت از مقاومت ... $…
ادامه مطلب ...

سیگنال نوسانگیری بیت کوین 18 مرداد-بازار فیوچرز

سیگنال نوسانگیری بیت کوین 18 مرداد-بازار فیوچرز برای دیدن نموار تکنیکال کلیک کنید نمودار تحلیل تکنیکال بیت کوین در بازه روزانه، قیمت در ادامه رشد 19 روزه خود، روز گذشته با قدرت از مقاومت ... $…
ادامه مطلب ...

سیگنال نوسانگیری بیت کوین 18مرداد- بازار اسپات

سیگنال نوسانگیری بیت کوین 18مرداد- بازار اسپات برای دیدن نموار تکنیکال کلیک کنید نمودار تحلیل تکنیکال بیت کوین در بازه روزانه، قیمت در ادامه رشد 19 روزه خود، روز گذشته با قدرت از مقاومت ...…
ادامه مطلب ...