بورس کوین
مرجع خبری، آموزشی و تحلیلی بازار رمزارز
Bitcoin
$70,101.23
-799.18
Ethereum
$3,765.63
+108.53
Litecoin
$87.28
-1.43
DigitalCash
$30.93
-0.11
Monero
$138.86
-2.11
Nxt
$0.00
0
Ethereum Classic
$31.54
-0.15
Dogecoin
$0.17
0