بورس کوین
تحلیلگر ، سرمایه گذار و فعال بازار سرمایه و رمزارز
مرور برچسب

تحلیل تکنیکال و پیشبینی شاخص توتال

تحلیل تکنیکال شاخص توتال 31 اردیبهشت

تحلیل تکنیکال شاخص توتال 31 اردیبهشت شاخص توتال ارزش کلی بازار، شامل تمام توکن ها و کوئین ها از جمله بیت‌کوین و دیگر آلت کوین‌ها را نشان می‌دهد. تحلیل تکنیکال شاخص TOTAL نمودار تکنیکال…
ادامه مطلب ...

تحلیل تکنیکال شاخص توتال 24 اردیبهشت

تحلیل تکنیکال شاخص توتال 24 اردیبهشت شاخص توتال ارزش کلی بازار، شامل تمام توکن ها و کوئین ها از جمله بیت‌کوین و دیگر آلت کوین‌ها را نشان می‌دهد. تحلیل تکنیکال شاخص TOTAL نمودار تکنیکال…
ادامه مطلب ...

بروزرسانی تحلیل شاخص توتال، 2 و 3

تحلیل تکنیکال شاخص توتال 6 اردیبهشت شاخص توتال ارزش کلی بازار، شامل تمام توکن ها و کوئین ها از جمله بیت‌کوین و دیگر آلت کوین‌ها را نشان می‌دهد. نمودار تکنیکال شاخص توتال در بازه روزانه، شاخص…
ادامه مطلب ...

تحلیل تکنیکال شاخص توتال 14 اسفند

تحلیل تکنیکال شاخص توتال 14 اسفند شاخص توتال ارزش کلی بازار، شامل تمام توکن ها و کوئین ها از جمله بیت‌کوین و دیگر آلت کوین‌ها را نشان می‌دهد. نمودار تکنیکال شاخص توتال در بازه روزانه، شاخص در…
ادامه مطلب ...

تحلیل تکنیکال شاخص توتال 30 آبان

تحلیل تکنیکال شاخص توتال 30 آبان شاخص توتال ارزش کلی بازار، شامل تمام توکن و کوئین از جمله بیت‌کوین و دیگر آلت کوین‌ها را نشان می‌دهد. تا دقائقی دیگر منتشر می شود نمودار تکنیکال شاخص توتال…
ادامه مطلب ...

تحلیل تکنیکال شاخص توتال 14 آبان

تحلیل تکنیکال شاخص توتال 14 آبان شاخص توتال ارزش کلی بازار، شامل تمام توکن و کوئین از جمله بیت‌کوین و دیگر آلت کوین‌ها را نشان می‌دهد. نمودار تکنیکال شاخص توتال در بازه روزانه، شاخص در روند…
ادامه مطلب ...

تحلیل تکنیکال شاخص توتال و پیشبینی روند 3خرداد

تحلیل تکنیکال شاخص توتال و پیشبینی روند 3خرداد شاخص توتال ارزش کلی بازار، شامل تمام توکن و کوئین از جمله بیت‌کوین و دیگر آلت کوین‌ها را نشان می‌دهد. نمودار تکنیکال شاخص توتال در بازه…
ادامه مطلب ...