بورس کوین
مرجع خبری، آموزشی و تحلیلی بازار رمزارز
Bitcoin
$70,140.51
-896.09
Ethereum
$3,737.57
+22.23
Litecoin
$86.72
-1.94
DigitalCash
$30.82
-0.17
Monero
$137.13
-3.56
Nxt
$0.00
0
Ethereum Classic
$31.23
-0.75
Dogecoin
$0.17
0
مرور برچسب

سیگنال نوسانگیری

سیگنال نوسانگیری روزانه اتریوم 29 بهمن-بازار فیوچرز

سیگنال نوسانگیری روزانه اتریوم 29 بهمن-بازار فیوچرز نمودار تحلیل تکنیکال و سیگنال اتریوم در بازه روزانه، قیمت ... با قدرت از مقاومت ... $ عبور کرد و انتظار می رود بازار در چند روز آینده در شرایط…
ادامه مطلب ...

سیگنال نوسانگیری روزانه اتریوم 26 بهمن-بازار فیوچرز

سیگنال نوسانگیری روزانه اتریوم 26 بهمن-بازار فیوچرز نمودار تحلیل تکنیکال و سیگنال اتریوم در بازه روزانه، قیمت ... با قدرت از مقاومت ... $ عبور کرد و انتظار می رود بازار در چند روز آینده در شرایط…
ادامه مطلب ...

سیگنال نوسانگیری روزانه اتریوم 25 بهمن-بازار فیوچرز

سیگنال نوسانگیری روزانه اتریوم 25 بهمن-بازار فیوچرز نمودار تحلیل تکنیکال و سیگنال اتریوم در بازه روزانه، قیمت ... با قدرت از مقاومت ... $ عبور کرد و انتظار می رود بازار در چند روز آینده در شرایط…
ادامه مطلب ...

سیگنال نوسانگیری بیتکوین 24 آبان-بازار فیوچرز

سیگنال نوسانگیری بیتکوین 24 آبان-بازار فیوچرز برای دیدن نموار تکنیکال کلیک کنید نمودار تحلیل تکنیکال بیتکوین در بازه روزانه، قیمت در ادامه رشد 19 روزه خود، روز گذشته با قدرت از مقاومت ... $…
ادامه مطلب ...

سیگنال نوسانگیری روزانه بیت کوین 20 آبان-بازار فیوچرز

سیگنال نوسانگیری روزانه بیت کوین 20 آبان-بازار فیوچرز برای دیدن نموار تکنیکال کلیک کنید نمودار تحلیل تکنیکال بیتکوین در بازه روزانه، قیمت در ادامه رشد 19 روزه خود، روز گذشته با قدرت از مقاومت…
ادامه مطلب ...

سیگنال نوسانگیری روزانه اتریوم 16 آبان-بازار فیوچرز

سیگنال نوسانگیری روزانه اتریوم 16 آبان-بازار فیوچرز نمودار تحلیل تکنیکال و سیگنال اتریوم در بازه روزانه، قیمت ... با قدرت از مقاومت ... $ عبور کرد و انتظار می رود بازار در چند روز آینده در شرایط…
ادامه مطلب ...

خدمات بورس کوین در یک نگاه

سیگنال نوسانگیری روزانه بیتکوین 11 آبان-بازار فیوچر

سیگنال نوسانگیری روزانه بیتکوین 11 آبان-بازار فیوچر برای دیدن نموار تکنیکال کلیک کنید نمودار تحلیل تکنیکال بیتکوین در بازه روزانه، قیمت در ادامه رشد 19 روزه خود، روز گذشته با قدرت از مقاومت…
ادامه مطلب ...

سیگنال نوسانگیری روزانه کاردانو 11 آبان-بازار فیوچرز

سیگنال نوسانگیری روزانه کاردانو 11 آبان-بازار فیوچرز برای دیدن نموار تکنیکال کلیک کنید نمودار تحلیل تکنیکال و سیگنال کاردانو در بازه روزانه، قیمت در ادامه رشد 19 روزه خود، روز گذشته با قدرت…
ادامه مطلب ...

سیگنال ماهانه بیت کوین 30 شهریور-بازار اسپات

سیگنال ماهانه بیت کوین 30 شهریور شما مجاز به دسترسی محتوای اشتراک ویژه  نمی باشید. برای دیدن نموار تکنیکال کلیک کنید نمودار تحلیل تکنیکال بیت کویندر بازه روزانه، قیمت در ادامه رشد 19 روزه خود،…
ادامه مطلب ...